Veckans fråga: Vad innebär rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen?

Vad innebär rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen?

Enligt SoL 4 kap 1§ den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.
Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *