Om oss

Om Solid Care Gruppen

Solid Care Gruppen utgörs av två företag, Solid Care Stockholm AB och Solid Care Assistans Stockholm AB. Företagen är idag verksamma i olika områden inom vård och omsorg, men utför även städtjänster. Solid Care Gruppen inriktar sig på att motverka ohälsa och sätter därmed fokus på bland annat nutrition och motion.  
 

I Solid Care Gruppen arbetar personer med olika utbildningar erfarenheter. 
Här finner du vårdbiträden, undersköterskor, socionomer, en friskvårdsterpeut och redovisningsekonomer. 
Det bidrar till att verksamheten har en bred kompetens och erfarenhet inom branschen.  

Vi har erfarenhet inom rehabilitering, habilitering, prehabilitering och nutrition. Våra socionomer har även kunskap inom biståndsbedömning som innefattar Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrande (LSS) . 

Vision

Vår vision är att förnya och förbättra metoder och arbetssätt för att ta in våra tjänster i den moderna tiden med tekniken som den erbjuder. Genom detta vill vi ta kvalitén gentemot våra kunder och inom företaget till nya nivåer.

Affärsidé

Solid Care Gruppens affärsidé bygger på att utföra de insatser brukarna behöver, på brukarens egna villkor. Vi arbetar med människor med individuella behov och önskemål. Alla människor är olika och har rätt till ett bra liv. Solid Care Gruppens affärside är att anpassa hjälpen så mycket som det går och alltid finnas till hands.