Om oss

Om Solid Care Gruppen

 

Solid Care Gruppen utgörs av två företag, Solid Care Stockholm AB och Solid Care Assistans Stockholm AB. När verksamheten startades år 2008 var det under namnet Inblasa. Företagen är än idag verksamma i olika områden inom vård och omsorg, men utför även städtjänster. Solid Care Gruppen inriktar sig på att motverka ohälsa och sätter därmed fokus på bland annat nutrition och motion.  
 

I Solid Care Gruppen arbetar personer med olika utbildningar erfarenheter. 
Här finner du vårdbiträden, undersköterskor, socionomer, en friskvårdsterpeut och redovisningsekonomer. 
Det bidrar till att verksamheten har en bred kompetens och erfarenhet inom branschen.  

Vi har erfarenhet inom rehabilitering, habilitering, prehabilitering och nutrition. Våra socionomer har även kunskap inom biståndsbedömning som innefattar Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrande (LSS) . 

Vision

Vi har visionen att alla brukare så få en så bra omsorg som bara möjligt. Vi arbetar därför med att ALL vår personal har relevant utbildning för det arbete de utför. Kvalité går först.             


Affärsidé

Solid Care Gruppens affärsidé bygger på att utföra de insatser brukarna behöver, på brukarens egna villkor. Vi arbetar med människor med individuella behov och önskemål. Alla människor är olika och har rätt till ett bra liv. Solid Care Gruppens affärside är att anpassa hjälpen så mycket som det går och alltid finnas till hands.

Stäng meny