Våra tjänster

Solid Care Gruppens tjänster

Solid Care Gruppen arbetar för att alla ska få rätt stöd i sin vardag och sitt liv. 

Det innebär självklart olika saker för alla.
Genom tydlig kommunikation, struktur och ambitionen att utföra alla uppdrag på bästa sätt,
kan vi erbjuda våra kunder något unikt.

-En solid stöttepelare för alla behov


Hemtjänst
Personlig assistans
Avlösarservice & Avlösning
Ledsagarservice & Ledsagning

Städtjänster