Solid Care:

Vad vi Erbjuder!

Hemtjänst
Personlig assistans
Avlösarservice & Avlösning
Ledsagarservice & Ledsagning
Städtjänster

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

Integritetspolicy Behandling av personuppgifter på Solid Care Assistans Stockholm AB 17 januari 2019
För Solid Care Assistans Stockholm AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.
Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.
Personuppgiftsansvarig
För de behandlingar som sker inom Solid Care Assistans ABs verksamhet är Solid Care Assistans Stockholm AB personuppgiftsansvarig. Organisationsnummer: 556765-9015. Adress Ektorpsvägen 4, 13147 Nacka,
Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
Vi behandlar i huvudsak ditt namn och kontaktuppgifter.
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gällande kontaktformuläret. Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för ändamålet. I regel rensas personuppgifterna på en årlig basis. Detta innebär att vi nollställer de register och loggar som upprättats.
Vad är dina rättigheter som registrerad?
Du har alltid rätt att kontakta oss och få reda på vilka uppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära att dina personuppgifter ska plockas bort från våra register.
Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta oss på Solid Care Assistans
Stockholm AB som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn
finns alltid här på webbplatsen.
Stäng meny