Avlösarservice & Avlösning

Avlösarservice vänder sig till anhöriga som behöver få tid för annat. En avlösare är en person som, oftast i hemmet, tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående.
Insatsen ges både som en regelbunden insats och vid oförutsedda situationer. Avlösarservice vänder till barn och unga men även till vuxna eller äldre. 
Bedömningen görs utifrån individuella behov och syftar till att ge anhöriga och närstående avlastning.
Vi utför avlösarservice i Stockholm Stad. Vi upprättar genomförandeplan tillsammans med dig eller din företräde. För oss är det viktigt att dina önskemål och behov står i fokus

Kontakta oss

Så berättar vi mer!

  • info@solidcaregruppen.se
  • 08 646 52 89
Stäng meny