Visste du att…

Visste du att..

Långärmade plagg förhindrar möjligheten till korrekt handhygien.
Arbetskläderna ska vara kortärmade.
Textila material förorenas snabbt och långa ärmar medför stor risk för att dessa förorenas i samband med vård- eller omsorgsmoment.
Det är därför inte tillåtet att bära ett långärmat plagg med uppkavlade ärmar över eller under arbetskläderna.

 

Visste du att..?

Visste du att..

Händerna ska desinfekteras omedelbart
före och efter ett vård- och omsorgsmoment
även när handskar används.