Visste du att…

Visste du att..

Från den 1 januari 2019 behöver du ett tillstånd från IVO för att bedriva någon av följande verksamheter:
Hemtjänst enligt socialtjänstlagen
Ledsagarservice enligt LSS
Biträde av kontaktperson enligt LSS
Avlösarservice i hemmet enligt LSS

 

Veckans fråga: Vad är skillnaden mellan en god man och en förvaltare?

Vad är skillnaden mellan en god man och en förvaltare? 

 

God man

Det är tingsrätten som fattar beslut om ett godmanskap ska beviljas eller inte. Personen som får hjälp av en god man kallas för huvudman. Det är huvudmannens behov som utgör uppdraget. Godmanskap är en frivillig insats och behöver samtyckas och huvudmannen.
En god man kan ha i uppdrag att ta tillvara en persons juridiska och ekonomiska rättigheter. Godmanskapet består av tre delar, bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.
Huvudmannen har kvar sin rättshandlingsförmåga och måste ge sitt samtycke till gode manen i de handlingar som utförs.
Om huvudmannen däremot inte kan framför sin egen vilja/tala ska god man handla utifrån den enskildes bästa. Vissa ärenden måste samtyckas av överförmyndaren.

Förvaltare

För att få en förvaltare gäller samma krav som en god man. Det som skiljer är huvudmannens hjälpbehov. Det blir aktuellt med en förvaltare om en god man inte är tillräcklig hjälp för den enskilde.
Till skillnad från godmanskap så är förvaltarskap en tvångsåtgärd som innebär att domstolen kan besluta att ge en person en förvaltare mot sin vilja. För att en person ska få förvaltare måste det finnas en risk att personen inte låter god man utföra sitt uppdrag.
Det kan också innebära att det har uppstått en situation där det förvaltare kan ta beslut utan huvudmannens godkännande och bestämmer vad som är bäst för den enskilde utifrån hens behov. Dock ska förvaltaren alltid så långt som möjligt ta reda på vad huvudmannen vill. I detta fall har huvudmannen förlorat sin rättshandlingsförmåga men är inte omyndigförklarad exempelvis kan huvudmannen rösta i allmänna val, gifta sig, söka jobb och bestämma över sin egen sjukvård.

Visste du att…

Visste du att..

Långärmade plagg förhindrar möjligheten till korrekt handhygien.
Arbetskläderna ska vara kortärmade.
Textila material förorenas snabbt och långa ärmar medför stor risk för att dessa förorenas i samband med vård- eller omsorgsmoment.
Det är därför inte tillåtet att bära ett långärmat plagg med uppkavlade ärmar över eller under arbetskläderna.

 

Visste du att..?

Visste du att..

Händerna ska desinfekteras omedelbart
före och efter ett vård- och omsorgsmoment
även när handskar används.