Ledsagning

Vad är ledsagning?

Ledsagning vänder sig till dig som är äldre och behöver stöd och service för att kunna delta i kultur- och fritidsaktiviteter.
En ledsagare är en person som följer dig till aktiviteter du själv valt, vid den tidpunkt du önskar. Ledsagaren följer med dig hem och hjälper dig vid behov att komma till rätta i bostaden.
Servicen vänder sig till dig som kanske vill gå på bio, restaurang, konsert och museum. Din ledsagare kan även följa med dig och handla kläder, utöva sportaktiviteter, besöka vänner eller följa med dig till föreningar som du deltar i.
Du får betala själv för din egen biljett till de olika aktiviteter. Du har däremot inga utgifter för ledsagaren.


Ledsagning enligt SoL
Insatser
Ledsagning enligt SoL

Ledsagningen enligt SoL

Utgångspunkten för den individuella bedömningen när det gäller ledsagning enligt SoL är att verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring ska kunna delta i samhällets gemenskap och leva som andra. I förarbetena till socialtjänstlagen beskrivs ledsagning som en insats som gör det möjligt att besöka vänner, delta i kulturlivet eller bara att promenera. Tillsammans med till exempel hemtjänst och sysselsättning ska ledsagning underlätta för den enskilde att kunna bo kvar hemma.

Behovsbedömning av ledsagning enligt SoL
Om den enskilde till följd av sin funktionsnedsättning inte själv kan tillgodose behovet och inte kan få behovet tillgodosett på annat sätt har den enskilde rätt till ledsagning.

Insatser

Omfattningen av den beviljade insatsen ska anges i timmar per månad. Den enskilde har rätt att föra över timmar från en månad till nästkommande månader. Ramen för användande av timmar är tre månader, därefter påbörjas en ny tre månaders period. Timmarna får användas inom ramen för de behov som beslut om insatsen avser. Det kan således bli aktuellt med andra aktiviteter än de som nämns i biståndsbeslutet eller beställning vilket är möjligt så länge målet med insatsen uppfylls – delaktighet i samhället.

Hur arbetar vi?

Solid Care Assistans är ett vård- och omsorgs företag med höga ambitioner. För att hålla en hög kvalitetsnivå arbetar vi mycket med nära kontakt med både våra kunder och deras anhöriga. På så sätt följer vi ständigt upp hur det går och om vi kan göra något för att insatserna ska funka ytterligare lite bättre.

Vi arbetar även med tillgänglighet som ett nyckelord. Livet pågår dygnet runt och då fungerar det inte med att vara tillgänglig 8-17.
Solid Care Assistans finns alltid tillgängliga för sina kunder.

Kontinuerlig personal är grunden för en trygg vardag. Ingen ska behöva vara orolig över att det är ny personal vid varje besök.
Därför är kontinuiteten stommen i vårat arbetssätt på Solid Care Assistans.

Våra starka sidor

  • Duktig & utbildad personal
  • Tillgängliget
  • Nära kontakt
  • Kontinuitet

Välja Solid Care Assistans som utförare?

Kontakta oss på Solid Care Assistans
25%
Vi gör ett hembesök
50%
Biståndshandläggaren kontaktas
75%
Vi sätter igång!
100%

Kontakta oss

Ansökan om ledsagning

För att ansöka om ledsagning måste du kontakta en biståndshandläggare på äldreenheten i din kommun. Biståndshandläggaren kommer efter det göra en utredning om hur din situation ser ut och vilken typ av hjälp som behövs. När du sedan har fått ett beslut om hemtjänst ska du välja en ledsagningsutförare. Det finns både privata och kommunala alternativ.

Om du vill veta mer om hur just vi arbetar är det bara att kontakta oss.


Kontakta oss

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om ledsagning? Här kan du läsa mer om hemtjänsten i de kommunerna där vi erbjuder ledsagningsinsatser.


Information om ledsagning i Nacka kommun


Information om ledsagning i Salems kommun


Information om ledsagning i Stockholms stad

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

[wpforms id=”448″]