Personlig assistans

Vad är personlig assistans?

Om du har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning kan du få assistans om du behöver hjälp med dina grundläggande behov. Detta syftar till att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.
Vad innebär personlig assistans?
Personlig assistans innebär att ett mindre antal personer hjälper dig med dina grundläggande behov. Att behöva hjälp med grundläggande behov skulle kunna vara att du behöver hjälp med att hygienen, äta, gå på toaletten eller av och påklädning. Det kan även innebära att du behöver hjälp med att kommunicera med andra. Har du rätt till detta kan du även ha rätt att få personlig assistans för övriga personliga behov som att ta hand om hemmet, delta i aktiviteter eller hjälp med förflyttning.

Hur arbetar vi?

Solid Care Assistans är ett vård- och omsorgsföretag som har lång erfarenhet och mycket kunskap inom personlig assistans. Vi förstår att det är viktigt att saker och ting inte blir komplicerade och flyter på som det ska. Vi har därmed hög och bred kompetens för att se till att vardagen blir blir så tillfredsställande som möjligt för våra kunder. 

Vi lägger mycket resurser på att personalen ska ha så god kompetens som möjligt för att utföra sina arbetsuppgifter. Det är en grundförutsättning för att ge våra kunder en så god levnadskvalité som bara möjligt. 

Verksamheten erbjuder även god insyn vad gäller den ekonomiska delen. En månadsredovisning skickas ut varje månad som visar hur assistansersättningen används. 

Våra starka sidor

  • Kostnadsfri assistansrådgivning
  • Juridisk hjälp
  • Eget team och kontaktperson
  • Insyn och inflytande i assistansekonomin
  • Utbildning och föreläsningar
  • Professionell rekrytering

Välja Solid Care Assistans som utförare?

Kontakta oss på Solid Care Assistans
20%
Vi gör ett hembesök
40%
Vi kommer överens
60%
Handläggaren meddelas
80%
Vi sätter igång!
100%

Kontakta oss

Hur ansöker jag om personlig assistans?

Om du ska ansöka om personlig assistans gör du det hos antingen din kommun eller hos försäkringskassan. Vad är då skillnaden? Om dom grundläggande behoven du behöver hjälp med är mindre än 20 timmar i veckan så ansöker du hos din kommun. Om tiden skulle överstiga 20 timmar per vecka är det försäkringskassan du ska skicka din ansökan till.
Det är ofta svårt att veta hur omfattande det grundläggande behovet är och hur du ska tänka. Kontakta oss så hjälper vi dig.


Kontakta oss

Läs mer på försäkringskassans hemsida


Assistansersättning för vuxna


Assistansersättning för barn

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

[wpforms id=”446″]