Visste du att…

Visste du att..

Från den 1 januari 2019 behöver du ett tillstånd från IVO för att bedriva någon av följande verksamheter:
Hemtjänst enligt socialtjänstlagen
Ledsagarservice enligt LSS
Biträde av kontaktperson enligt LSS
Avlösarservice i hemmet enligt LSS