Hemtjänst

Vad är hemtjänst?

Hemtjänst är en insats för dig som behöver hjälp i hemmet. Hjälpen kan bestå av både serviceinsatser och omvårdnadsinsatser. Målet är att underlätta att leva ett självständtigt liv och bo kvar i det egna hemmet.
Du kan få beslut om hjälp i hemmet i form av omvårdnad, serviceinsatser, trygghetslarm, matdistribution, ledsagning och avlösning.

Hur arbetar vi?

Solid Care Assistans är ett vård- och omsorgs företag med höga ambitioner. För att hålla en hög kvalitetsnivå arbetar vi mycket med nära kontakt med både våra kunder och deras anhöriga. På så sätt följer vi ständigt upp hur det går och om vi kan göra något för att insatserna ska funka ytterligare lite bättre. 

Vi arbetar även med tillgänglighet som ett nyckelord. Livet pågår dygnet runt och då fungerar det inte med att vara tillgänglig 8-17. 
Solid Care Assistans finns alltid tillgängliga för sina kunder. 

Kontinuerlig personal är grunden för en trygg vardag. Ingen ska behöva vara orolig över att det är ny personal vid varje besök. 
Därför är kontinuiteten stommen i vårat arbetssätt på Solid Care Assistans. 

Våra starka sidor

  • Duktig & utbildad personal
  • Tillgängliget
  • Nära kontakt
  • Kontinuitet

Välja Solid Care Assistans som utförare?

Kontakta oss på Solid Care Assistans
25%
Vi gör ett hembesök
50%
Biståndshandläggaren kontaktas
75%
Vi sätter igång!
100%

Kontakta oss

Ansökan om hemtjänst

För att ansöka om hemtjänst måste du kontakta en biståndshandläggare på äldreenheten i din kommun. Biståndshandläggaren kommer efter det göra en utredning om hur din situation ser ut och vilken typ av hjälp som behövs. När du sedan har fått ett beslut om hemtjänst ska du välja en hemtjänstutförare. Det finns både privata och kommunala alternativ. 

Om du vill veta mer om hur just vi arbetar är det bara att kontakta oss. 


Kontakta oss

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hemtjänsten? Här kan du läsa mer om hemtjänsten i de kommunerna där vi erbjuder hemtjänstinsatser.


Information om hemtjänst i Nacka kommun

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

[wpforms id=”440″]